Amalienborg Slot eksteriør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Amalienborg Slot

Projektet blev udført af Peder Elgaard i regi af Erik Møller Arkitekter og inkluderede restaurering af det historiske anlæg fra 1754 for Slots- og Kulturstyrelsen til kongehuset. Det omfattede en gennemgribende genopretning af alle bærende bygningsdele og overflader både ud- og indvendigt mhp. bevaring af kulturarven. Palæernes og sidebygningernes funktioner blev desuden opdateret til nutidig standard, både som boliger, værksteder, vaskeri mv.

Fakta

Årstal
2002-2010

Tema
Restaurering og bevaring

Bygherre
Slots- og Kulturstyrelsen

Amalienborg Slot facade Elgaard Architecture

Et hovedværk i dansk bygningskunst
Amalienborg, der er tegnet af arkitekt Nicolai Eigtved (1701-54) i begyndelsen af 1750’erne, er et hovedværk i dansk bygningskunst og nok det fornemmeste stykke rokokoarkitektur i Danmark. De fire næsten ens palæer omkranser en ottekantet plads med en rytterstatue af kong Frederik V (1723-66), anlæggets og Frederiksstadens grundlægger.

Amalienborg blev oprindelig opført som bypalæer for fire adelsfamilier og blev anlagt på et arealstykke fra det i 1689 nedbrændte Sophie Amalienborg Slot. Efter Christiansborg Slots brand i 1794 kom palæerne i kongefamiliens eje og har siden været i kongehuset officielle residens i København.

Restaureringsholdningen tog udgangspunkt i at bevare flest mulige spor af de ændringer, der er sket gennem tiderne, samtidig med at de omfattende genopretningsarbejder blev udført, så bygningernes oprindelige udseende blev reetableret.

“Restaureringsarbejderne tog udgangspunkt i at forstærke bygningernes fundamenter, facader og tage. ”
Amalienborg Slotsplads restaurering Elgaard Architecture
Selv mindre spor af ændringer som f.eks. facadeforhøjelser, vinduesblændinger, portstabler mv. var væsentlige elementer til at fastholde anlæggets autenticitet og historie i restaureringen.
“Selv om anlægget umiddelbart fremstår homogent og ensartet, er der siden opførelsen udført en del forskellige ombygninger og tilføjelser. ”
Amalienborg Slot facade detalje Elgaard Architecture
Amalienborg Slot facade detalje Elgaard Architecture
Sidebygningernes byggetekniske tilstand var ved projektets opstart meget ringe med mange revner i facader, utætte tage, råd- og svampeskader i de bærende konstruktioner.