Blistrup Kirke interiør døbefont Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Blistrup Kirke

Blistrup Kirke i Græsted i Nordsjælland er en romansk kirke, som kan dateres tilbage til det 12. århundrede. Vi har som totalrådgiver gennemført en arkitektonisk og teknisk opgradering af kirken. Hovedgrebet har været at genetablere den romanske kirkes historiske organisering ved at flytte døbefonten ud af skibet og tilbage til sin oprindelige plads i kirkens længdeakse ved andet fag fra øst og på den måde bevare kulturarven.

Fakta

Årstal
2014-2016

Tema
Restaurering og energioptimering

Bygherre
Blistrup Sogns Menighedsråd

Blistrup Kirke interiør døbefont Elgaard Architecture
Flytningen af døbefonten har betydet en ændring af kirkens overordnede hierarki og skabt et nyt rumligt afsnit for dåbshandlingen, der understreger dåbens oprindelige betydning som indgang til kristenlivet. Med enkle justeringer og farvesætning har vi forstærket de elementer, der allerede fandtes i kirkerummet.
Blistrup Kirke kalkmalerier altertavle Elgaard Architecture
Kalkmalerierne i koret er blevet restaureret. Lysekronen er ny og føjer sig diskret ind i sammenhængen. Kirkens fine alterbillede fra 1832, der er malet af C.W. Eckersberg, blev restaureret af konservatorer.
Blistrup Kirke eksteriør kirkegård Elgaard Architecture
Blistrup Kirke blev indviet til Jomfru Maria i år 1140.
“Vi har i restaureringsholdningen lagt vægt på, at kirkerummets samlede udtryk skulle virke sanseskærpende og være den bedst mulige ramme for forkyndelsen og for den liturgi, der knytter sig dertil.”
Peder Elgaard, partner
Blistrup Kirke prædikestol sort glødestål Elgaard Architecture
Arkitektonisk er de markante tilføjelser flere nye elementer i sort glødestål i form af for eksempel knæfald, trappetrin og håndlister.
Blistrup Kirke nyt varmeanlæg sort glødestål Elgaard Architecture
Det sorte glødestål er valgt, fordi den mørke og lidt rå overflade komplementerer teglgulvet. På den tekniske side er etableringen af et nyt varmeanlæg den største ændring.