Bredgade 40 København trappe Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Bredgade 40

Elgaard Architecture har for Jeudan A/S restaureret og ombygget Forsikringsselskabet Balticas modernistiske domicil på Bredgade 40 i København, så ejendommen nu fungerer som et fleksibelt flerbrugerhus med mulighed for opdeling af de enkelte etager i flere lejemål.

Fakta

Årstal
2018-2021

 

Tema
Ombygning og renovering

Bygherre
Jeudan A/S

Samarbejdspartnere
NT Consulting ApS, JL Engineering A/S, Stokbro Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 40 historisk foto Elgaard Architecture
Bredgade 40 er tegnet i 1954-1958 af arkitekten Svenn Eske Kristensen (1905-2000). Ejendommen består af en gade-, side- og bagbygning og ligger klos op ad det barokke Bernstorffs Palæ (1752-1756).
Bredgade 40 trappe interiør Elgaard Architecture
Ejendommen blev i 1959 præmieret af Københavns Kommune for sin høje arkitektoniske kvalitet og fine detaljering. Den er i dag klassificeret som bevaringsværdig.
“Projektets målsætning har været at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til ejendommens funktion som udlejningsejendom for mange forskellige brugere.”
Bredgade 40 eksteriør Elgaard Architecture

Aktivering af bygningens potentiale
Den oprindelige, fint detaljerede, modernistiske 1950’er-indretning var over årene gået tabt over flere ombygninger. På grundlag af grundige arkivstudier bliver ejendommen nu ombygget med fokus på at fremhæve husets oprindeligt høje arkitektoniske kvalitet.

Tekniske installationer er blevet udskiftet og integreret på en måde, så den oprindelige loftshøjde har kunnet genskabes. Drifts- og vedligeholdelsesforhold er blevet optimeret og antallet af parkeringspladser i kælder er væsentligt forøget.

“Digitale 3D-processer har styrket vores designproces ift. at tilpasse nutidige funktions- og tilgængelighedskrav i de historiske og følsomme interiører.”

3D-projektering
For at skabe større fleksibilitet i ejendommens interne logistik og flow er en ny, central trappe med integreret elevatortårn blevet etableret. Trappen er formgivet i overensstemmelse med husets ånd og oprindelige materialeholdning, men da den også skal fungere som ny flugtvejstrappe i et ellers meget trangt rum, spiller de faktiske forhold en vigtig rolle. Krav til fribredde, opbygningsdybde og mindre tolerance til at løse designet har krævet en særlig BIM-proces under projekteringen.

Med fokus på præcise laseropmålinger og 3D-modeller af faktiske forhold kunne vi sikre konsistens i projekteringsgrundlaget og dermed sikre et solidt fundament for udførelsen af trappens og elevatorens elementer. Løbende fotorealistiske visualiseringer skabt ud fra 3D af vores Revitmodel var med til at illustrere og kommunikere vores holdninger og design-intentionerne langt ind i processen.

Digitale processer har styrket vores designproces ift. nutidige funktions- og tilgængelighedskrav, men gav også tidligt i projektet en rumlig fornemmelse af, hvordan den nye trappe kunne indpasses i det historiske og følsomme interiør.

Bredgade 40 Revit visualisering trappe og elevator Elgaard Architecture
I stueplan bliver foyerområdet med reception nænsomt udbygget for at imødekomme den nye anvendelse af bygningen. Renderingen taget direkte fra Revit viser et foreløbigt forslag.