De Danske Spritfabrikker
Tilbage til projektoversigt

De Danske Spritfabrikker

Produktionen af snaps i De Forenede Spritfabrikker i Aalborg er lukket, og det fredede industrianlæg skal som et hovedværk i dansk fabriksarkitektur bevares og omdannes til en levende bydel. Elgaard Architecture har for Realdania og i samarbejde med BIG og Balslev Lindgaard Rådgivende Ingeniører A/S (nu EKJ Lindgaard) gennemført forundersøgelse og programmering af området med henblik på at vække det til live igen som et fremtidigt vækststed.

Fakta

Årstal
2015-2017

Tema
Forundersøgelser og programmering

Bygherre
Cloud City Spritten

Partnere
BIG, Balslev Lindgaard Rådgivende Ingeniører A/S – nu EKJ Lindgaard

Ny udvikling af gammel industri
De Danske Spritfabrikker var en dansk spiritusproducent, som blev grundlagt i 1881 af C.F. Tietgen, Isidor Henius og C.A. Olesen.

De historiske bygninger er områdets identitet og udgangspunktet for den kommende udvikling. Nye funktioner etableres med afsæt i historien, så alle elementer forstærker hinanden i en samlet helhed.

Helhedsplanen tager afsæt i kortlægning og analyse af de enkelte bygningstypologier, materialer og detaljer såvel som de rumlige kvaliteter, der allerede eksisterer i det industrielle byrum. Tillige er det en væsentlig del af stedets fremtidige identitet, at den oprindelige fortælling om spritproduktionen – processen fra kartoffel til sprit – kan aflæses både ude og inde og i anlægget som helhed.

Spritfabrikkerne Aalborg interiør
Bygningerne er hovedsagelig udført med jernbetonskelet, røde murstensfyldninger og detaljer i gul tegl og fremstår ret intakte. Indvendigt er en stor del af det oprindelige produktionsapparat bevaret på sin oprindelige plads, hvilket giver stedet en høj grad af originalitet.
“I april 2015 stoppede produktionen i Aalborg og blev flyttet til Norge. Anlægget, som er det største sammenhængende industrianlæg i Danmark, er siden blevet fredet som den største industrifredning herhjemme.”
Spritfabrikkerne Aalborg eksteriør
Den industrielle kulturarv skal være den bærende fortælling i den kommende multiby, som skal byde på kulturarv, kunst og arkitektur på internationalt niveau. Med projektet får bydelen et unikt mix af funktioner, der også vil tilvejebringe nye arbejdspladser til byen og landsdelen.
Spritfabrikkerne Aalborg interiør
Omdannelsen af Spritfabrikken vil være med fokus på de gamle fabriksstrukturer, hvor det nye moderne inkorporeres. De eksisterende bygninger i det sydvestlige område skal indrettes til hotel, udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, fødevaremarked, restauranter, chokoladefabrik, mikrodestilleri mm.
“Ved en identificering af de bærende fredningsværdier for de individuelle bygninger og anlægget som helhed vil potentialet i kulturarven gennem et grundigt analysearbejde kunne aktiveres.”
Spritfabrikkerne Aalborg interiør
De største ændringer sker, hvor originaliteten er lavest, hvorimod elementer med høj grad af originalitet bevares eller fremhæves. Uheldige tilføjelser fjernes og originale dele reetableres for at understøtte de bærende fredningsværdier og udviklingsprojektets overordnede hensigt om at etablere de nye funktioner i stærkest mulige historiske ramme.