De Danske Spritfabrikker
Tilbage til projektoversigt

De Danske Spritfabrikker

Produktionen af snaps i De Forenede Spritfabrikker i Aalborg er lukket, og det fredede industrianlæg skal som et hovedværk i dansk fabriksarkitektur bevares og omdannes til en levende bydel. Elgaard Architecture har for Realdania og i samarbejde med BIG og Balslev Lindgaard gennemført forundersøgelse og programmering af området med henblik på at vække det til live igen som et fremtidigt vækststed.

Fakta

Årstal
2015-2017

Tema
Forundersøgelser og programmering

Bygherre
Cloud City Spritten

Partnere
Bjarke Ingels Group, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S

De Danske Spritfabrikker
Forundersøgelsen og programmeringen har haft til formål at analysere de eksisterende bygninger og anlægget som helhed med henblik på at afklare, hvor og hvordan de rette funktioner placeres i de rette rammer med respekt for anlæggets autenticitet og bærende arkitektoniske og historiske værdier.

Sprittens historie
De Danske Spritfabrikker var en dansk spiritusproducent, som blev grundlagt i 1881 af C.F. Tietgen, Isidor Henius og C.A. Olesen. Martin Borch var i starten firmaets arkitekt, siden blev det Alf Cock-Clausen, der bl.a. har tegnet den store fabrik i Aalborg, opført 1929-31 i funktionalistisk stil, der var tysk inspireret og et særsyn på dansk jord, og som siden er fredet.

I april 2015 stoppede produktionen i Aalborg og blev flyttet til Norge. Bygningerne og områderne omkring – kaldet Spritgrunden – blev købt af et joint venture-selskab.

De Danske Spritfabrikker
Den industrielle kulturarv skal være den bærende fortælling i den kommende multiby, som skal byde på kulturarv, kunst og arkitektur på internationalt niveau. Med projektet får bydelen et unikt mix af funktioner, der også vil tilvejebringe nye arbejdspladser til byen og landsdelen.
De Danske Spritfabrikker
Omdannelsen af Spritfabrikken vil være med fokus på de gamle fabriksstrukturer, hvor det nye moderne inkorporeres. De eksisterende bygninger i det sydvestlige område skal indrettes til hotel, udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, fødevaremarked, restauranter, chokoladefabrik, mikrodestilleri mm.