Frederiksberg Kirke interiør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Frederiksberg Kirke

For Frederiksberg Sogns Menighedsråd har vi været totalrådgiver på den indvendige restaurering og istandsættelse af Frederiksberg Kirke. Kirken har et areal på 685 m² og består af en karakteristisk ottekantet hovedbygning, der er sammenbygget med våbenhus og sakristi som hver sin bygningsvolumen. Opgaven blev vundet i en arkitektkonkurrence på baggrund af et hovedgreb, hvor den nederste, senere tilkomne, indskudte pulpituretage blev fjernet, og det historiske kirkerum genskabt.

Fakta

Årstal
2015-2016

Tema
Indvendig restaurering og istandsættelse

Bygherre
Frederiksberg Sogns Menighedsråd

Samarbejdspartnere
Gert Carstensen A/S, Troelsgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Kjell-P Entreprise A/S, Kunstkonserveringen

Frederiksberg Kirkes historiske udvikling

Prædikestolsalteret
Frederiksberg kirke blev opført i barokstil i årene 1733-1734. Den blev tegnet af den hollandske arkitekt, Felix Dusart. Det karakteristiske prædikestolsalter er tilføjet i 1750’erne. Prædikestolsaltre, hvor prædikestolen er bygget ind i altervæggen, opstod i Tyskland og kendes helt tilbage fra reformationstiden.

Det hører hjemme i den protestantiske tradition i et forsøg på at samle gudstjenestens to betydningsfulde led, nadveren og ordets forkyndelse, på ét sted. Alteret er i forbindelse med istandsættelsen af kirken blevet restaureret og klimasikret af konservatorer.

Frederiksberg Kirke prædikestolsalteret Elgaard Architecture
Frederiksberg Kirke interiør før restaurering Elgaard Architecture
Før
Frederiksberg Kirke interiør efter restaurering Elgaard Architecture
Efter
Den nederste, senere tilkomne, indskudte pulpituretage, som ikke var en del af kirken oprindeligt, blev fjernet.
Frederiksberg Kirke under restaurering Elgaard Architecture
Den nederste pulpituretage, som ikke var en del af kirkens planløsning oprindeligt, er fjernet.
“Projektets restaureringsholdning er et eksempel på en radikal forandring i en fredet bygning, der nok brød med kirkens lineære udviklingsfortælling, men som kunne kvalificeres, fordi grebet skærpede bygningens arkitektur og kirkerummets samlede udtryk.”
Peder Elgaard, partner
Frederiksberg Kirke plan over stolestader Elgaard Architecture
Frederiksberg Kirke stolestader efter restaureringen Elgaard Architecture

Forbedrede forhold
Første pulpitur er blevet fjernet, hvilket har øget dagslysindtaget og udsynet til alteret og prædikestolen fra siddepladserne på gulvet.

Akustikken er desuden blevet forbedret ved at tilføje akustiske overflader og skjule dem for det blotte øje. På den måde forbliver rummets indvendige arkitektur intakt.

Kirken havde behov for optimering ift. energiforbrug og komfort. Varmesystemet er derfor blevet opgraderet, så det dækker kirkegængernes behov og understøtter indeklimaet. Materialerne i rummet kræver en bestemt fugtighed for at opretholde lang levetid.

Frederiksberg Kirke diagram over varmesystem Elgaard Architecture
Nyt varmesystem
Frederiksberg Kirke diagram over akustikforbedringer Elgaard Architecture
Akustikoptimering
Frederiksberg Kirke diagram stolestader Elgaard Architecture
Øgning af stolestadernes sædedybde og afstanden mellem dem
Frederiksberg Kirke diagram over stolestaders længdeøgning Elgaard Architecture
Stolestaderne er i blevet snedkeristandsat og afstanden mellem dem ændret for at give bedre komfort. Sædedybden på hvert af stolestaderne er desuden blevet øget for at opnå større siddekomfort.
Frederiksberg Kirke øget dagslysindtag Elgaard Architecture
Nedtagelsen af 1. pulpitur har skabt en stor effekt i kirkerummet i forhold til forøget dagslysindtag. Pulpituret tog en stor del af kirkens naturlige dagslys og gav et meget ’presset’ rum nedenunder og på selve pulpituretagen. Det er der rettet op på nu.
Frederiksberg Kirke efter restaureringen Elgaard Architecture
Forbedret dagslysindtag, ny belysning og forbedret siddekomfort efter restaureringen