Frederiksgade 11 4. sal Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Frederiksgade 11

Projektet har omfattet totalrenovering og ombygning af en fredet etageejendom fra 1881 beliggende Frederiksgade 11 i Frederiksstaden i København samt to ikke-fredede garagebygninger i gården fra omkring 1930. Ejendommen er arkitekt Ferdinand Meldahls værk og dermed en del af den danske bygningsarv. Hovedbygningen er blevet totalistandsat udvendigt og indvendigt, og Elgaard Architecture har været totalrådgiver fra de indledende skitser til myndighedsprojekt, herunder ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, udbud, opfølgning og byggeledelse under udførelse.

Fakta

Årstal
2017-2020

Tema
Totalrenovering og ombygning af fredet hovedbygning og to ikke-fredede garagebygninger

Bygherre
Ejendomsselskabet Frederiksgade 11 ApS

Samarbejdspartnere
Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma

Ejendommens udvikling
Det blev arkitekten Ferdinand Meldahl (1827-1908), som kom til at lede projektet, som blev færdigt i 1885-86 og skabte en exceptionel arkitektonisk helhed omkring Marmorkirken i form af en bue af fornemme ejendomme. Frederiksgade 11 er en af dem. En lille krølle på historien er dog, at det kun er facaderne mod Marmorkirken, der er opført efter Meldahls planer. Bygningerne bagved er tegnet af andre arkitekter og er vidt forskellige fra hinanden.

Frederiksgade 11 blev tegnet af arkitekten Henrik Hagemann, og dens planløsning afviger en del fra Ferdinand Meldahls oprindelige bebyggelsesplan. Lejlighederne var indrettet med store stuer, værelser, pigekamre, køkkener, fadebur og ”luftclosetter”. Sidstnævnte var suppleret med retirader beliggende i baggården. Ejendommen har ved opførelsen været tænkt anvendt til erhverv i stueetagen og til beboelse fra 1. sal og opefter.

I 2016 overtog Ejendomsselskabet Frederiksgade 11 ApS ejendommen.

“På samtlige etager (de fleste med to lejligheder pr. etage) har det været nødvendigt at rydde op i knopskydninger i planløsningerne, systemlofter, forskellige uoriginale gulvbelægninger, plastik-kabelkanaler, uoriginale paneler og døre i billige materialer. ”
Førbillede af ejendommens intarsiagulve, som er blevet erstattet af nye fyrretræsgulve. Intarsiagulvenes finérede overflader var blevet repareret flere gange og var med få undtagelser i en altovervejende dårlig, håndværksmæssig udførelse og med finér i afvigende farve.
Frederiksgade 11 før restaurering Elgaard Architecture
Teknisk ville det være urimeligt krævende at restaurere intarsiagulvene, så der kunne opnås en tilfredsstillende bevaring af mest muligt originalmateriale og samtidig opnås et æstetisk tilfredsstillende resultat. Derfor blev det anbefalet, at de eksisterende intarsiagulve skulle optages og fjernes efter en grundig dokumentation ved optegning af det eksisterende mønster.
“Generelt er nedhængte lofter blevet fjernet, der er ryddet op i knopskydninger i rumforløbene, indvendige historiske overflader er blevet restaureret, vinduer istandsat og forsatsvinduer etableret.”
Frederiksgade 11 efter restaurering Elgaard Architecture
Samme lokation som på fotoet ovenfor efter restaureringen. Alle originale døre og paneler er bevaret henholdsvis retableret, og indvendige døre er blevet suppleret fra ejendommens lager af originale døre.
Frederiksgade 11 efter restaurering Elgaard Architecture
Samme lokation som på fotoet ovenfor efter restaureringen. Ejendommen er oprindelig opført med erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige, inkl. tagetagen. I mange årtier har samtlige normaletager dog rummet industri (maskinfabrik) og kontorer.
En vareelevator fra 1970 i gården med lukket facade er blevet erstattet med en personelevator med glasfacade.
“Projektet har omfattet totalrenovering og ombygning af en fredet etageejendom fra 1881 beliggende Frederiksgade 11 i Frederiksstaden i København samt to ikke-fredede garagebygninger i gården fra omkring 1930.”
Frederiksgade 11 badeværelse efter renovering Elgaard Architecture
Et af de nyrenoverede badeværelser i Frederiksgade 11
Frederiksgade 11 køkken Elgaard Architecture
Nye køkkener er blevet etableret på husets 4. sal, og de originale loftsbjælker er restaurerede og gjort synlige.
Frederiksgade 11 efter restaurering Elgaard Architecture