Frederiksgade 11 København 3. sal efter restaurering Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Frederiksgade 11

Projektet omfatter totalrenovering og ombygning af en fredet etageejendom fra 1881 beliggende Frederiksgade 11 i Frederiksstaden i København samt to ikke-fredede garagebygninger fra omkring 1930 i gården. Ejendommen er arkitekt Ferdinand Meldahls værk og dermed en del af den danske bygningsarv. Hovedbygningen er blevet totalistandsat udvendigt og indvendigt, og Elgaard Architecture har været totalrådgiver fra de indledende skitser til myndighedsprojekt, herunder ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, udbud, opfølgning og byggeledelse under udførelse.

Fakta

Årstal
2017-2020

Tema
Totalrenovering og ombygning af fredet hovedbygning og to ikke-fredede garagebygninger

Bygherre
Ejendomsselskabet Frederiksgade 11 ApS

Samarbejdspartnere
Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma

Marmorkirkens fornemme naboer
Det er Marmorkirkens fortjeneste, at de herskabelige ejendomme omkring den overhovedet blev opført. I 1874 opkøbte bankdirektør C.F. Tietgen (1829-1901) nemlig grundene omkring den dengang ufuldførte kirke, der henlå som en ruin, for at finansiere færdiggørelsen af den.

Det blev arkitekten Ferdinand Meldahl (1827-1908), som kom til at lede projektet, som blev færdigt i 1885-86 og skabte en exceptionel arkitektonisk helhed omkring Marmorkirken i form af en bue af fornemme ejendomme. Frederiksgade 11 er en af dem. En lille krølle på historien er dog, at det kun er facaderne mod Marmorkirken, der er opført efter Meldahls planer. Bygningerne bagved er tegnet af andre arkitekter og er vidt forskellige fra hinanden.

Frederiksgade 11 eksteriør under restaurering Elgaard Architecture
Ejendommen er oprindelig opført med erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige, inkl. tagetagen. I mange årtier har samtlige normaletager dog rummet industri (maskinfabrik) og kontorer. Fremover vil tre af etagerne rumme erhverv og bolig.
“På samtlige etager (de fleste med to lejligheder pr. etage) har det været nødvendigt at rydde op i knopskydninger i planløsningerne, systemlofter, forskellige uoriginale gulvbelægninger, plastik-kabelkanaler, uoriginale paneler og døre i billige materialer. ”
Frederiksgade 11 interiør under restaurering Elgaard Architecture
Frederiksgade 11 København 3. sal efter restaurering Elgaard Architecture
Alle originale døre og paneler er bevaret henholdsvis retableret, og indvendige døre er blevet suppleret fra ejendommens lager af originale døre.

Ejendommens udvikling gennem tiden
Ejendommen blev tegnet af arkitekten Henrik Hagemann, og dens planløsning afviger en del fra Meldahls oprindelige bebyggelsesplan. Lejlighederne var indrettet med store stuer, værelser, pigekamre, køkkener, fadebur og ”luftclosetter”. Sidstnævnte var suppleret med retirader beliggende i baggården. Ejendommen har ved opførelsen været tænkt anvendt til erhverv i stueetagen og til beboelse fra 1. sal og opefter.

Af korrespondancer i Københavns Kommunes byggesagsarkiv over ejendommen fremgår det, at bygningen var overtaget af besættelsesmagten 1940-45, og at etagerne allerede inden da har været anvendt til erhverv i stedet for beboelse.

I 2016 overtog Ejendomsselskabet Frederiksgade 11 ApS ejendommen.

En vareelevator fra 1970 i gården med lukket facade er blevet erstattet med en personelevator med glasfacade.
“Generelt er nedhængte lofter blevet fjernet, der er ryddet op i knopskydninger i rumforløbene, indvendige historiske overflader er blevet restaureret, vinduer istandsat og forsatsvinduer etableret.”
Frederiksgade 11 København interiør før restaurering Elgaard Architecture
Førbillede. Det Spanske Turistbureau har haft til huse i bygningen.
Frederiksgade 11 København efter restaurering Elgaard Architecture
Det samme rum efter restaureringen