Tilbage til projektoversigt

Gerlev Kirke

Elgaard Architecture har været totalrådgiver på restaureringen af Gerlev Kirke. Opgaven omfattede en udvendig og indvendig kalkning af vægge, rensning af inventar, tekniske opgraderinger samt retouchering af stolestader.

Fakta

Årstal
2016

Tema
Restaurering og istandsættelse. Indvendig og udvendig kalkning

Bygherre
Gerlev Kirkes Menighedsråd

Danish church interior in Gerlev

Kirkens udvendige vægge er blevet kalket, da de stod med afskalninger og nedslidte overflader. Kirkens indvendige kalkede vægge og hvælv fremstod stærkt sværtede og snavsede med mange mørke skjolder.

Konservatorer har efter Nationalmuseets anvisninger delvist nedtaget og renset kirkens historiske inventar, såsom altertavle, prædikestol og lydhimmel, og alle ikke-historiske overflader er grundigt rengjort. Stolestaderne er blevet retoucheret, så de nu fremstår som nymalede

Elektrikeren har tilvirket et simpelt, men funktionelt hejseværk til lysekronerne på loftet, så pærerne fremover kan skiftes uden stige, og der er installeret et nyt og moderne lydanlæg. Nye såvel som eksisterende føringsveje og elinstallationer er nu placeret under gulve og bag inventar.

Der blev fundet skimmelsvamp på alle overflader i kirken, men den var heldigvis ikke gået ind i inventaret. Dog måtte orgelet skilles ad og alt, hvad der kunne sendes på værksted hos orgelbyggeren, blev fjernet og rengjort.

 

Danish medieval church interior
Altertavle, prædikestol og lydhimmel efter konservatorernes nedtagning og rensning.
Indvendig restaurering - proces
Kirkerummet efter restaurering