Tilbage til projektoversigt

Godsinspektørboligen i Jægerspris

For Kong Frederik den VII’s Stiftelse på Jægerspris har Elgaard Architecture forestået restaurering, istandsættelse og nyindretning af Godsinspektørboligen til i alt fire boliger for udsatte, enlige kvinder med børn. Ejendommen ligger i Hovedgaden 23 i Jægerspris sammen med en del andre ensartede bygninger, som alle er tegnet af samme arkitekt Henrik Hagemann og opført i 1875.

Fakta

Årstal
2018

Tema
Indvendig istandsættelse og nyindretning

Bygherre
Kong Frederik den VII’s Stiftelse paa Jægerspris

Genetablering

Projektets arkitektoniske idé og restaureringsholdning tog udgangspunkt i, at godsinspektørboligen skulle have reetableret sin identitet som bolig med afsæt i egen historie fra sidste halvdel af 1800-tallet. Den oprindelige rumstruktur er blevet genetableret og en tidssvarende og anvendelig indretning skabt.

Trapperummet inden restaureringen.
Trapperummet efter restaureringen.

Om huset

Bygningen er et fint eksempel på de nordtyske trempelhuse, som er en lille men vigtig del af den historicistiske bygningstypologi i Danmark.

Bygningerne udgør som helhed et kulturhistorisk miljø omkring Kong Frederik den VII’s Stiftelse paa Jægerspris, og Godsinspektørboligen er i sig selv en bygning med stor bevaringsværdi.

Trempelhuset på Hovedgaden 23 fungerede oprindeligt som godsinspektørbolig og har i en periode også været lægebolig. Bygningen har været brugt til institutions- og undervisningsformål for Frederikssund Kommune frem til istandsættelsen. Den er nu indrettet med fire moderne boliger for udsatte, enlige kvinder med børn.