Godsinspektørboligen i Jægerspris Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Godsinspektørboligen i Jægerspris

Kong Frederik den VII’s Stiftelse på Jægerspris anmodede Elgaard Architecture om at forestå restaurering, istandsættelse og nyindretning af Godsinspektørboligen til i alt fire boliger for udsatte, enlige kvinder med børn. Ejendommen ligger i Hovedgaden 23 i Jægerspris sammen med en del andre ensartede bygninger, som alle er tegnet af samme arkitekt Henrik Hagemann og opført i 1875.

Fakta

Årstal
2018

Tema
Indvendig istandsættelse og nyindretning

Bygherre
Kong Frederik den VII’s Stiftelse paa Jægerspris

Godsinspektørboligen i Jægerspris interiør efter restaureringen Elgaard Architecture
Projektets arkitektoniske idé og restaureringsholdning tog udgangspunkt i, at godsinspektørboligen skulle have retableret sin identitet som bolig med afsæt i sin historie fra sidste halvdel af 1800-årene. Den oprindelige rumstruktur er blevet genetableret og en tidssvarende og anvendelig indretning skabt.
Godsinspektørboligen i Jægerspris trappe efter restaureringen Elgaard Architecture
Bygningen er et fint eksempel på de nordtyske trempelhuse, som er en lille men vigtig del af de historicistiske bygninger i Danmark.
“Bygningerne udgør som helhed et kulturhistorisk miljø omkring Kong Frederik den VII’s Stiftelse paa Jægerspris, og Godsinspektørboligen er i sig selv en bygning med stor bevaringsværdi.”
Godsinspektørboligen i Jægerspris interiør efter restaureringen Elgaard Architecture
Trempelhuset på Hovedgaden 23 fungerede oprindeligt som godsinspektørbolig og har i en periode også været lægebolig. Bygningen har været brugt til institutions- og undervisningsformål for Frederikssund Kommune frem til istandsættelsen. Den er nu indrettet som fire moderne boliger for udsatte, enlige kvinder med børn.