Tilbage til projektoversigt

Havnegade 21-27

For Jeudan A/S har Elgaard Architecture udviklet fire markante bygninger i Havnegade i det centrale København. Bygningerne, der flankerer havneindsejlingen mellem Arne Jacobsens modernistiske Nationalbank og det pittoreske Nyhavn, er alle fredede eller bevaringsværdige og repræsenterer et arkitektonisk spænd på næsten 70 år fra 1865 til 1933.

Fakta

Årstal
2018-2021

Tema
Bevaringsplan/byggeprogram, projektforslag, for-, myndigheds- og delvist hovedprojekt

Bygherre
Jeudan A/S

Samarbejdspartnere
Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Regnestuen ApS

Gamle interiører ser dagens lys
De fire fornemme bygninger i Københavns Havnegade, hvor Vejdirektoratet indtil for nylig havde kontorer, er blevet istandsat fra kælder til kvist og har fået deres impossante interiører tilbage. De historiske bygninger er bl.a. blevet forbundet på tværs af ejendommene med henblik på at opnå størst mulig fleksibilitet i lejemålene.

GIF’en til venstre viser den historiske udvikling af de fire ejendomme i Havnegade.

Havnegade 21-27 område før restaurering Elgaard Architecture
Bygningerne før projektet gik i gang.
Fra venstre mod højre, Havnegade 21, 23, 25 og 27; tegningerne er dateret 1920 (nr. 21) og 1906 (nr. 23-27).

Nye trapper og indgange
Bygningerne har førhen været forbundet med hinanden, og Elgaard Architecture har videreført denne tilgang. To trapper er designet til at give bedre forbindelse mellem etager og bygninger, og to nye gadeindgange er også blevet tilføjet ud fra bygningernes historiske baggrund og for at skabe balance og symmetri på tværs af facaderne. Ved brug af lys- og energiberegninger er bygningerne nu mere bæredygtige end nogensinde før. Restaureringsholdningen giver også mulighed for fleksible, fremtidige opdateringer af installationer.

Fremtidssikring af bygningerne
Havnegade 23 stukloft før restaurering Elgaard Architecture
Efter omhyggelige farvearkæologiske undersøgelser er autentiske detaljer og dekorationer blev restaureret og konserveret i de fire bygninger.
Havnegade 23 GIF stuklofter og inventar Elgaard Architecture
Restaureringen af det historiske loft og dets detaljer i Havnegade 23
Fleksibel brug af bygninger
“Havnegade-ejendommene giver mulighed for fleksible opdelinger af lejemålene, men er på samme tid tro mod de originale ejendommes arkitektur i klassisk københavnerstil, italiensk renæssancestil, nationalromantisk stil og endelig art deco-stil.”
Den nye sydfacade

Genskabelse af bygningernes interiører
I årtier har Havnegade-ejendommene været brugt til offentlig administration, og utallige indvendige renoveringer har sløret deres individuelle karakterer og dækket de originale kvaliteter såsom stuklofterne til. De oprindelige, dekorative farver blev overmalet med hvidt, rummene blev opdelt og dekorationerne i dem bortgemt eller forenklet.

Elgaard Architecture har for Jeudan A/S nu genskabt bygningernes storslåede interiører og eksteriører. Poul Gernes’ farverige trappeopgang i Havnegade 25 blev f.eks. restaureret efter Elgaard Architectures strategiske målsætning om “Weiterschreiben”, hvilket betyder, at vi fortsætter med at skrive videre på bygningernes udviklingshistorie med respekt for deres oprindelse.

Havnegade 21-27 Poul Gernes-trappe Elgaard Architecture