Tilbage til projektoversigt

Jægerspris Slot

Elgaard Architecture har været arkitekter på to opgaver for Kong Frederik den VII’s Stiftelse på Jægerspris Slot. Senest har vi været totalrådgiver på udskiftningen af nordvest-fløjens tag samt på restaureringen af flere rum i stueetagen i samme fløj.

Fakta

Årstal
2018-2020

Tema
Restaurering

Bygherre
Kong Frederik den VII’s Stiftelse paa Jægerspris

 

 

Samarbejdspartnere
Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Hussvamp Laboratoriet ApS

Tagudskiftning

Det gamle tag var i meget dårlig stand, så projektet indebar en gennemgang af hele tagværket for råd og svamp. Defekt og rådangrebet tømmer blev udskiftet og store dele af gesimsen blev muret om.  Alle samlinger i den restaurerede tagetage er blevet udført som traditionelle tømmersamlinger uden anvendelse af beslag og i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer herfor.

Taget er lagt med sortglaserede, håndstrøgne vingetegl fra Monier, også langs tagets randzoner. Støbejerns-tagvinduer fra GH Form er lagt som redningsåbninger i tagfladen.

 

 

Traditionelle tømmersamlinger under udarbejdelse.
Reparationer på original tagkonstruktion.

Ny farvesætning

Rummene i stueetagen har senest været indrettet til køkkenrum og kantine for det tidligere seminarium på stedet. Stiftelsen har ønsket, at rummene blev nyindrettet til undervisningsbrug.

Farvesætningen af de nyindrettede værelser har taget udgangspunkt i nordvest-fløjens eksisterende farvesætning fra begyndelsen af 2000’erne, så der nu er skabt et sammenhængende udtryk i hele fløjen.

Om Jægerspris Slot

Jægerspris Slot kan dateres tilbage til 1300-/1400-tallet, men fremstår i dag med et barokt udtryk som følge af omfattende ombygninger i 1590-1600 (sydfløjen) og 1730-31 (nordfløjen).

Kong Frederik 7. erhvervede Jægerspris Slot i 1854 og brugte det tidligere jagtslot som privatbolig. Efter hans død blev det enkesæde for hans hustru grevinde Danner.

I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner dele af slottet for publikum. Hun ønskede, at stuerne skulle stå som et evigt minde for eftertiden om den folkekære konge.

Ved Grevinde Danners død i 1874 overgik Jægerspris Slot efter grevinde Danners ønske til en fond, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris, og hun bestemte, at Jægerspris Gods skulle anvendes “til gavn for fattige og efterladte piger”. Stiftelsen blev hurtigt en af de største børneinstitutioner i Danmark, og det private børnehjem har haft stor indflydelse på børneforsorgens udvikling. Siden 1950’erne har der også været optaget drenge.