Jægerpris Slot
Tilbage til projektoversigt

Jægerspris Slot

Elgaard Architecture har været arkitekter på to opgaver for Kong Frederik den VII’s Stiftelse på Jægerspris Slot. Senest har Elgaard Architecture stået for restaureringen af nordvestfløjens tag samt rum 201 og 202 i stueetagen i samme fløj.

Fakta

Årstal
2018 –

Tema
To restaureringsopgaver; senest nyt tag på nordvestfløj og istandsættelse af rum 201 og 202

Bygherre
Kong Frederik den VII’s Stiftelse paa Jægerspris

Jægerspris Slot
Jægerspris Slot kan dateres tilbage til 1300-/1400-tallet, men fremstår i dag med et barokt udtryk som følge af omfattende ombygninger i 1590-1600 (sydfløjen) og 1730-31 (nordfløjen).

Fra kongeslot til børnehjem
Kong Frederik 7. erhvervede Jægerspris Slot den 21. april 1854 på sin hustru, Louise Danners, fødselsdag. De oldenborgske kongers gamle jagtslot blev dermed til privatbolig for landets konge og siden enkesæde for grevinde Danner.

I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner dele af slottet for publikum. Grevinde Danner ønskede, at stuerne skulle stå som et evigt minde for eftertiden om den folkekære konge.

Efter grevinde Danners død blev slottet til en stiftelse til “gavn for fattige og efterladte Piger” efter grevindens eget ønske. Allerede i begyndelsen af 1900-tallet var stiftelsen en af landet største børneinstitutioner, og er også den dag i dag hjem for mange børn.

Jægerspris Slot
Taget var i særdeles ringe stand og trængte til udskiftning. De sortglasserede teglsten var nedbrudte og porøse. Hele tagværket er blevet gennemgået for råd- og svamp, og der er udført omfattende, nødvendige udskiftninger af defekt og rådangrebet tømmer. Store dele af gesimserne er ommuret som følge af et tidligere påført tjærelag midt i gesimsen, der forhindrede murværkets sammenhæng.
Jægerspris Slot
Der er lagt sortglaserede, håndstrøgne vingetegl fra Monier, også langs tagets randzoner, og støbejernstagvinduer fra GH Form som redningsåbninger er oplagt i tagfladen.
Jægerspris Slot
Rummene i stueetagen har senest været indrettet til køkkenrum og kantine for det tidligere seminarium på stedet. Stiftelsen har ønsket, at rum 201 og 202 i stueetagen nyindretttes til undervisningsbrug.
Jægerspris Slot
Alle samlinger er blevet udført som traditionelle tømmersamlinger uden anvendelse af beslag og i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer herfor. I dag har børnehjemsskolen til huse i tageteagen.
Jægerspris Slot
Farvesætningen af de nyindrettede lokaler har taget udgangspunkt i nordvestfløjens eksisterende farvesætning fra begyndelsen af 2000'erne, og dermed er der blevet etableret en helhed i nordvestfløjens indretninger.
Jægerspris Slot