Lyngby Rådhus facade med ur Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Lyngby Rådhus

Elgaard Architecture var underrådgiver for COWI i forbindelse med bygherrerådgivningen om udvikling af byggeprogram for restaurering af det fredede Lyngby Rådhus. Opgaven bestod i skitsering af retningslinjerne for nyindretning af rådhuset set i relation til de bærende fredningsværdier. Vi havde desuden ansvar for dialogen og samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen samt rådgivning omkring restaureringsstrategi og indledende tekniske undersøgelser af både marmorfacade og indeklima.

Efter aflevering af byggeprogrammet er Elgaard Architecture fortsat som ekstern bygherrerådgiver i forbindelse med granskning af projektet i dets forskellige faser – med fokus på arkitekturen og fredningsværdierne.

Fakta

Årstal
2017-

Tema
Bygherrerådgiver: Restaurering og nyindretning af fredet rådhus

Bygherre
Lyngby-Taarbæk Kommune

Samarbejdspartnere
COWI (2017-18), Rambøll, Orbicon/WSP Danmark

Lyngby Rådhus facade Elgaard Architecture

Nyskabende rådhus med funktionalistisk indre
Lyngby Rådhus er tegnet i 1938 af arkitekterne Hans Erling Langkilde (1906-97) og Ib Martin Jensen (1906-79), og deres arkitektoniske mesterværk er i dag totalfredet. Rådhuset med dets karakteristiske, krumme facade er bygget i seks etager på Lyngby Torv i årene 1939-41, men allerede i 1917 købte Lyngby-Taarbæk Kommune den såkaldte Feyerschous Eng med henblik på at anlægge et rådhustorv der.

I 1923 afholdt man en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Tage Rue (1893-1977) med forslag om en lille, palæagtig bygning. Forslaget blev ikke gennemført i sin helhed, og Lyngby fik i stedet sit funktionalistiske rådhus i årtiet efter.

“Med afsæt i eksisterende analyser om de ansattes ønsker og behov har Elgaard Architecture skitseret, hvordan restaureringen kan udføres på en måde, hvor de originale interiører bevares, og hvor dem, der er gået tabt, tilbageføres. ”
Lyngby Rådhus interiør original dør Elgaard Architecture
Detalje af original dør. Efter restaureringen vil antallet af ansatte stige fra ca. 260 til ca. 355. Det betyder, at bygningen indvendigt skal nyindrettes til en moderne arbejdsplads, der lever op til nutidige krav, hvad angår indeklima, akustik og fleksibilitet.
Lyngby Rådhus detalje bryllupsværelse Elgaard Architecture
Detalje fra rådhusets bryllupsværelse
Lyngby Rådhus eksteriør ur Elgaard Architecture
Bygningen er opført i seks etager og beklædt med grønlandsk marmor. Vores rådgivning omhandlede også tilgangen til restaurering af alle vinduer, indfatninger og kobbertage og har gjort det muligt at skabe en intelligent helhedsplan for et moderne rådhus i nogle rammer af høj kulturel og arkitektonisk værdi.