Mændenes Hjem Vesterbro København Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Mændenes Hjem

Mændenes Hjem på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade i København skal renoveres, og det sker for at skabe tryghed og værdighed for de udsatte borgere med et massivt forbrug af narkotiske stoffer, der især benytter huset, og som måske udgør den mest udsatte gruppe af alle. Elgaard Architecture er bygherrerådgiver på projektet, som er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden.

Fakta

Årstal
2019-2023

Tema
Bygherrerådgivning: Renovering, ombygning og udvidelse af bygning samt overdækning af gård

Bygherre
Ejendomsfonden Mændenes Hjem

Samarbejdspartnere
Totalrådgiver: Albjerg og Buchardt Arkitekter ApS; Eduard Troelsgård (konstruktioner og VVS), Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma (el), Einar Kornerup A/S (detailprojekt)

Mændenes Hjem Vesterbo København interiør Elgaard Architecture

Multihus med døgnåbne tilbud
Ejendommen i Istedgade blev opført i 1961 til hjemløse mænd, som kom om aftenen, fik en seng at sove i og gik igen om morgenen. I dag kan det betegnes som et ”multihus” med døgnåbent, langt flere aktiviteter og derfor også flere medarbejdere end dengang, blandt andet fordi brugernes problemstillinger gradvist er blevet mere komplekse.

De sociale og sundhedsfaglige tilbud har længe været åbne for begge køn, og siden 2017 har kvinderne også kunnet bo på Mændenes Hjem.

“Nye behov stiller ændrede krav til bygningen, som ikke tidligere er blevet gennemgribende renoveret og moderniseret. Det er stærkt tiltrængt.”
Mændenes Hjem Vesterbo København interiør Elgaard Architecture
Ejendommens areal udvides med en tredjedel – blandt andet ved at tilføje ekstra etager. Det giver plads til større værelser, hvoraf nogle får eget bad, og der bliver mulighed for skærmede afsnit til de brugere, der har særlige behov.
Mændenes Hjem Vesterbo København interiør sundhedsafdeling Elgaard Architecture
Huset får desuden en ny og større sundhedsafdeling samt lokaler til møder og administration, og kontaktstedet ved indgangen får også flere kvadratmeter.

Visualiseringer: Albjerg & Buchardt arkitekter