Mariebjerg Kapel Gentofte eksteriør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Mariebjerg Kapel

Mariebjerg Kapel og Krematorium er et ikonisk kompleks tegnet i 1936 af Frits Schlegel – en af de danske pionerer indenfor betonkonstruktioner. Opgaven omfattede en tagomlægning samt en fremsigtet bevaringsplan for bygningen med særligt fokus på dens betonelementer.

Fakta

Årstal
2013-2014

Tema
Kapel, krematorium og pergola

Bygherre
Gentofte Kommune

Mariebjerg Kapel Gentofte eksteriør krematorium Elgaard Architecture
Mariebjerg Kapel og Krematorium er opført som en helstøbt, monolitisk betonkonstruktion støbt på stedet med et fladt paptag.
“Intentionen var at opnå en balance mellem en acceptabel brugs- og klimamæssig forbedring og samtidig bibeholde kapellets arkitektoniske kvalitet på bedst mulig vis.”
Mariebjerg Kapel Gentofte eksteriør krematorium Elgaard Architecture

Kapel på præmieret kirkegård
Mariebjerg Kapel ligger på den præmierede Mariebjerg Kirkegård i Gentofte, som blev tegnet af G.N. Brandt i årene 1920-36, og kirkegården rummer en større mængde gravsteder over kendte danskere fra nyere tid. Kapellet og krematoriet fra 1936 er den første konstruktion af sin art i Danmark. I 1959 blev der mod nord tilføjet et mindre kapel samt en kontorfløj.

Mariebjerg Kapel pergola Elgaard Architecture
Komplekset er bygget op omkring det store, rektangulære kapel med krematorium i kælderen og pergola udenfor.
Mariebjerg Kapel eksteriør krematorium Elgaard Architecture