Palægaragerne eksteriør
Tilbage til projektoversigt

Palægaragerne

Palægaragerne i Dronningens Tværgade i København er Danmarks første parkeringshus. Det funktionalistiske anlæg blev opført i 1932 med periodens moderne, amerikanske principper som forbillede. Vi har rådgivet i alle faser og gennemført en omfattende restaurering og genopretning af anlægget, der blev udført, mens parkeringshuset var i drift.

Fakta

Årstal
2012-2015

Tema
Restaurering og renovering af parkeringshus

Bygherre 
Jeudan A/S

Samarbejdspartnere
Teknologisk Institut og Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Palægaragerne eksteriør
Palægaragernes oprindelige stålvinduer er blevet restaureret og rekonstrueret og dermed retableret.
Palægaragerne

Fuld drift under hele forløbet
Ved at opdele arbejdet i etaper, der tog afsæt i husets infrastruktur, har det under hele forløbet været muligt at opretholde fuld drift på 80 % af anlægget. Dette betød, at generne for brugere såvel som for bygherre i form af tabt indtjening var minimale.

Palægaragerne eksteriør
“Et væsentligt fokus i restaureringen og fornyelsen af de pladsstøbte overflader har været at fastholde materialernes udstråling og taktilitet og dermed bevare bygningens særlige atmosfære.”
Peder Elgaard, partner
Palægaragerne
Den karakteristiske, tydelige bræddeforskalling, der i høj grad giver facaden liv, blev efterlignet for at formidle den oprindelige konstruktionsmetode, forstærke anlæggets autenticitet og bevare fornemmelsen af en pladsstøbt betonkonstruktion.
Palægaragerne
På grund af usikkerhed om de ældre betonkonstruktioners tilstand blev restaureringsarbejdet i første fase udført på et prøvefelt bestående af et mindre udsnit af facaden og tagdækket. Dette gav et erfaringsgrundlag, der kunne give et både økonomisk og restaureringsmæssigt overblik over det videre arbejde med resten af anlægget.
Palægaragerne
Vi moderniserede infrastrukturen og opdaterede interiørerne. For at huset også kan fungere som en moderne arbejdsplads, forbedrede vi belysningen og designede nye, klimasikrede kontorer, der føjer sig naturligt ind i husets enkle, funktionalistiske udtryk.
Palægaragerne
Tagetagen efter renoveringen

Arkitekt med funktionalisme på sinde
Arkitekt Oscar Gundlach-Petersen (1886-1960) tegnede anlægget og den lille, overdækkede benzinstation foran indkørslen med en for ham karakteristisk forening af kunstneriske og praktiske hensyn. Gundlach-Petersen tegnede i de følgende år flere anlæg af denne type.