Skagen Grå Fyr landskab Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Skagen Grå Fyr

Det Grå Fyr blev opført i 1858 af senere stadsbygmester i København, Niels Sigfred Nebelong (1806-1871), og erstattede Philip de Langes Hvide Fyr fra 1747. Fyret er med sine 46 meter det næsthøjeste i landet. Vi har gennemført en omfattende restaurering og nyindretning af hele anlægget, så det nu fungerer som natur- og oplevelsescenter med fokus på områdets unikke fugle- og naturliv.

Fakta

Årstal
2013-2016

Opgave
Transformation af fredet fyr

Bygherre
Realdania By & Byg

Samarbejdspartnere
Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard / Balslev Lindgaard Rådgivende Ingeniører A/S

Skagen Grå Fyr interiør Elgaard Architecture

Et lys i mørket
Skagen Odde var langt op i 1800-tallet et af de steder med absolut flest strandinger, og der var derfor brug for et meget højt fyrtårn som et tydeligt pejlemærke for søens folk.

Skagen Grå Fyr var et yndet udflugtsmål for selveste kong Christian 10. (1870-1947) og dronning Alexandrine og deres gæster i de kongeliges private feriebolig Klitgården i Skagen. Også H.C. Andersen lagde vejen forbi det i århundredet før, hvor han i 1859 beskrev fyret som et ”storartet Vaaningshuus med elegante Værelser og Comfort … ”.

“Rekonstruktionen af fyret har taget udgangspunkt i at komme så tæt på det oprindelige udtryk som muligt, for at de nye funktioner kunne funderes i karakterfulde rammer, der også kan formidle stedets udviklingshistorie.”
Skagen Grå Fyr interiør grønt rum Elgaard Architecture
Farvesætningen i fyrmesterboligen er baseret på farvearkæologiske undersøgelser og refererer til den originale farvesætning. Moderne udstillingsteknologi er diskret indbygget i de historiske rammer.
“Anlægget fremstod før restaureringen pudset og gulmalet, men blev oprindelig opført i blank mur. Det blev besluttet af fastholde de pudsede overflader, og den nye farvesætning blev tilpasset landskabet og lyset i området.”
Skagen Grå Fyr landskab Elgaard Architecture
Skagen Grå Fyr blev først elektrificeret i 1948.
Skagen Grå Fyr monogram Frederik 7. Elgaard Architecture
Frederik 7.’s monogram pryder fyrtårnets murværk.