Søminedepotet
Tilbage til projektoversigt

Søminedepotet – NOMA

Det fredede søminedepot med tilhørende omgivelser på Christianshavns Vold er blevet ombygget til Restaurant NOMA. Vi har været bygherrerådgiver for NOMA under hele forløbet og har udarbejdet bevaringsplan forud for projektet.

Fakta

Årstal
2016-2018

Opgave
Transformation af fredet søminedepot til gourmetrestaurant

Bygherre
NOMA

Samarbejdspartnere
BIG, Studio David Thulstrup, Piet Oudolf, Thing & Brandt og NT Consulting

Søminedepotet
Førbillede af Søminedepotet, hvor grafittikunstnere førhen slog sig løs. Søminedepotet er integreret i voldanlægget, der også er fredet som fortidsminde, så projektet skulle formidle og forstærke stedets bærende fredningsværdier og kulturhistorie, samtidig med at både bygninger og omgivelser blev indrettet som en funktionel arbejdsplads med tidssvarende og intelligente faciliteter og klimaforhold.
Søminedepotet
Den oprindelige rumstruktur og oplevelsen af det langstrakte rum med traverskran og rå beton er bevaret. De nye funktioner er etableret som indskudte elementer i træ og glas.

En eksplosiv fortid
Søminedepotet ligger på Christianshavns Vold ved den yderste del af Christiania mellem Charlotte Amalies Bastion og Frederiks Bastion og indgik fra 1700-tallet og frem i forsvarsværkerne på Holmens område. Det var oprindelig flådens magasin til ladte miner og var derfor placeret langt fra byen.

“Elgaard Architecture har løftet ansvaret for projektets samlede udviklingsproces bl.a. gennem tidlig involvering af fredningsmyndighederne, hvilket har sikret en smertefri og tidseffektiv proces i forbindelse med udviklingen af bevarings- og udviklingsplanen for projektet.”
Peder Elgaard, partner
Søminedepotet
Det historiske og fredede Søminedepot på Holmen var i mange år en militærgrund. Men i 1998 blev Søminedepotet solgt af Forsvaret til Restaurant NOMA
Søminedepotet
Fra 2008 stod bygningen tom. Herefter optrådte Søminedepotet på talrige graffitiblogs, og i maj 2011 forvandlede unge bz’ere grunden ved Søminedepotet til deres sommerdrøm med madboder, festlokale og campingplads.

Fra miner til myrer
Søminedepotet blev førhen brugt som modelværksted af Kunstakademiet og var før omdannelsen til Restaurant NOMA også en kreativ legeplads for grafittikunstnere.

Søminedepotet
Både depotet og omgivelserne nu blevet omdannet til en såkaldt ”garden village” af tegnestuen BIG med hel enklave af småhuse, drivhuse og bede foran det gamle, fredede søminedepot.