Søminedepotet efter ombygning til NOMA København eksteriør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Søminedepotet – Restaurant NOMA 2.0

Det fredede søminedepot med tilhørende omgivelser på Christianshavns Vold er blevet ombygget til Restaurant NOMA 2.0. Vi var bygherrerådgiver for NOMA under hele forløbet og udarbejdede desuden bevaringsplanen forud for projektet.

Fakta

Årstal
2016-2018

Tema
Bygherrerådgiver: Transformation af fredet søminedepot til gourmetrestaurant

Bygherre
NOMA

Samarbejdspartnere
BIG, Studio David Thulstrup, Piet Oudolf, Thing & Brandt og NT Consulting

Søminedepotet før ombygning til NOMA København eksteriør Elgaard Architecture
Førbillede af Søminedepotet, hvor grafittikunstnere førhen slog sig løs. Søminedepotet ligger integreret i ydersiden af voldanlægget mellem to bastioner. Voldanlægget er fredet som fortidsminde, så projektet skulle formidle og forstærke stedets bærende fredningsværdier og kulturhistorie, samtidig med at både bygninger og omgivelser blev indrettet som en funktionel arbejdsplads med tidssvarende og intelligente faciliteter og klimaforhold.
Søminedepotet efter ombygning til NOMA København eksteriør Elgaard Architecture
I selve søminedepotet er den oprindelige rumstruktur og oplevelsen af det langstrakte rum og dets armerede betonkonstruktioner og traverskran bevaret. De nye funktioner som køkken, personalefaciliteter, lager m.m. er etableret som indsatte elementer i træ og glas med en servicekorridor langs facaden for at få mest muligt dagslys ind. Det uoriginale minørværksted i beton er grundet tilstanden nedrevet og erstattet af de småhuse, der danner rammen om selve restauranten i umiddelbar forlængelse af depotet på grundens sydlige del.
“Elgaard Architecture har løftet ansvaret for projektets samlede udviklingsproces bl.a. gennem tidlig involvering af fredningsmyndighederne, hvilket har sikret en smertefri og tidseffektiv proces i forbindelse med udviklingen af bevarings- og udviklingsplanen for projektet.”
Peder Elgaard, partner
Søminedepotet efter ombygning til NOMA København eksteriør Elgaard Architecture
Selve den oprindelige facade er i pudset tegl, så muren - og ikke selve depotet og støttemure - ville give efter i tilfælde af en sømine-eksplosion. Det historiske og fredede søminedepot står igen nypudset og skarpt med dets armerede betonkonstruktioner. Vindueshuller er blevet gjort større, og der er tilføjet enkelte døråbninger med respekt for de bærende fredningsværdier.
Søminedepotet før ombygning til NOMA København eksteriør Elgaard Architecture
Fra 2008 stod bygningen tom. Herefter optrådte Søminedepotet på talrige graffitiblogs og blev en legeplads for kreative graffitikunstnere, mens unge bz’ere i maj 2011 forvandlede grunden til deres sommerdrøm med madboder, festlokale og campingplads. Søminedepotet har også været brugt som modelværksted af Kunstakademiet.
“Søminedepotet fra 1917 ligger på Nyværk – den nordlige forlængelse af Christianshavns Vold fra 1700-tallet. Depotet var oprindelig flådens magasin til ladte miner og var derfor placeret vendende væk og langt fra byen.”
Søminedepotet efter ombygning til NOMA København eksteriør Elgaard Architecture
Både depotet og omgivelserne nu blevet omdannet til en ”garden village” med en enklave af småhuse, drivhuse og bede mellem det fredede søminedepot og voldgraven. Drivhusene står som en fortolkning af de af de supportende småbygninger, der har været en del af anlægget gennem tiderne.