Søtorvet København eksteriør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Søtorvet

Søtorvskomplekset består af fire karréer anlagt symmetrisk på hver side af Frederiksborggade langs den vestlige bred af Peblinge Sø i København og er som sådan en del af den danske bygningsarv. Vi gennemførte udbedring af svampe- og rådskader i tagværk og murkrone på de nordøstlige tårne og restaurerede tagkonstruktionen. Desuden blev de eksisterende, uoriginale kobberinddækninger tilbageført til zink, sådan at tårnene fremstår som oprindeligt.

Fakta

Årstal
2014-2015

Opgave
Restaurering og udbedring af tagværk

Bygherre
Jeudan A/S

Samarbejdspartnere
Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S

Søtorvet København eksteriør Elgaard Architecture

Fransk historicisme i København
Søtorvet blev opført i perioden 1873-76 af den daværende stadsarkitekt for København, Ferdinand Meldahl, som var stærkt inspireret af fransk historicisme og derfor opførte anlægget med de herskabelige lejligheder i det 19. århundredes stilart neorenæssance. Skuespillerinden Johanne Luise Heiberg boede i en af lejlighederne fra 1875 til sin død i 1890.

“Anlægget var det første byggeri, der bredte sig fra Københavns indre by ud mod brokvartererne efter nedlæggelsen af voldene.”
Søtorvet København restaurering kobberinddækninger på tårn Elgaard Architecture
De eksisterende, uoriginale kobberinddækninger på tårnene blev tilbageført til zink. Tårnene fik dermed deres oprindelige udseende tilbage.
Søtorvet København restaurering kobberinddækninger på vinduer i tårn Elgaard Architecture
Søtorvet København udsigt over søerne Elgaard Architecture