Tilbage til projektoversigt

Studiestræde 13

Elgaard Architecture har været totalrådgiver på restaureringen af den fredede ejendom Studiestræde 13, hvor trapperum, portrum og forhusets facade mod gaden er sat i stand med respekt for bygningens historie og autenticitet.

Fakta

Årstal
2015-2018

Tema
Restaurering og istandsættelse af facade, port- og trapperum

Bygherre
Andelsboligforeningen NK59

Samarbejdspartnere
Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Gert Carstensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S (el), Københavns Konservator v/Anne Simonsen

Gennemgribende facaderestaurering

Studiestræde 13 ligger i Københavns latinerkvarter og er opført i 1798 af tømrermester Niels Zimmer i tre etager med kælder. Forhuset er kun i begrænset omfang ændret siden opførelsen, og hele bygningen blev fredet i 1959.

Mod gaden har ejendommen en smuk teglstensfacade med brændte hamburgerfuger og en fin a la grecque-bort, samt udsmykninger af sandsten omkring vinduer i beletagen og i kordongesimsen.

Før restaureringen stod den stærkt nedslidt og trængte voldsomt til istandsættelse.

Forvitrede og løse sandstenselementer blev udskiftet og genskabt i den samme Nexøsandsten som oprindeligt. Alt murværk blev nænsomt afrenset under hensyntagen til teglstenenes brændhud, og de brændte fuger blev repareret. Senere tilkomne fuger i utilpasset profil blev udskiftet med hamburgerfuger. Alle gadefacadens vinduer blev restaureret og snedkeristandsat. Nedbrudte dele blev udskiftet, og vinduesrammer blev malet og tillige forsynet med forsatsruder.

 

Trapperum og portrum

Trapperummets overflader havde ikke været vedligeholdt i mange år og trappens konstruktion skulle sikres. I 1930’erne var der tilføjet en interimistisk forlængelse af trappeløbet til den øverste etage, der var meget skæmmede ift.  det samlede trapperums oprindelige udtryk.

Trappens konstruktion blev sikret og det skæmmende trappeløb til øverste etage blev erstattet med et nyt løb, svarende til resten af trappen. Herved blev durchsichten – lysningen midt i trappen – genskabt fra port til tag og trapperummet fremstod atter helstøbt og samlet i sit udtryk.

Alle overflader blev nænsomt afrenset og malerbehandlet med afsæt i arkæologiske farveundersøgelser. På trods af de omfattende genopretningsopgaver, var restaureringstilgangen nænsom med fokus på at bevare stedets særlige atmosfære, karakter og stoflighed.

Portrummet er blevet lukket af med en ny revleport mod gården svarende til den oprindelige. I kælderen fandt vi ved et tilfælde stablerne fra den originale port. Disse blev genbrugt og bærer nu den nye port. Portrummets trædæk er genetableret, og alle overflader er blevet fornyet og malet.

Trapperummet før restaurering.
Trapperummet efter restaurering.
Revleporten er rekonstrueret og bæres af de oprindelige stabler.
Portrummet før restaureringen
Portrummet efter restaureringen