Studiestræde 13 København durchsichten-trappe efter restaurering Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Studiestræde 13

Ejendommen Studiestræde 13 ligger i Københavns latinerkvarter og er opført i 1798 af tømrermester Niels Zimmer i tre etager med kælder. Forhuset er kun i begrænset omfang ændret siden opførelsen, og hele bygningen blev fredet i 1959. Vi har gennemført forundersøgelser inkl. arkivstudier og været totalrådgiver på det samlede projekt, der indebar restaurering og istandsættelse af hhv.  trapperum, portrum og gadefacade i forhuset.

Fakta

Årstal
2015-2018

Tema
Restaurering og istandsættelse af facade, port- og trapperum

Bygherre
Andelsboligforeningen NK59

Samarbejdspartnere
Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Gert Carstensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S (el), Københavns Konservator v/Anne Simonsen

Studiestræde 13 København trappe før restaurering med ekstra trappeløb Elgaard Architecture
Trapperummets overflader havde ikke været vedligeholdt i mange år, og i 1930’erne var der lavet en interimistisk forlængelse af trappeløbet til den øverste etage, der skæmmede det samlede trapperums oprindelige udtryk.
Studiestræde 13 København trappe efter restaurering Elgaard Architecture
Det skæmmende trappeløb er fjernet, og et løb svarende til resten af trappen er rekonstrueret.
“Ejendommen var meget nedslidt og havde ikke været vedligeholdt i mange år. Alle flader er blevet malerbehandlet med afsæt i arkæologiske farveundersøgelser. Der er tale om en nænsom restaurering, hvor stedets særlige karakter og stoflighed er blevet bevaret.”
Studiestræde 13 København facade efter restaurering Elgaard Architecture
Gadefacaden er en smuk teglstensfacade med brændte hamburgerfuger og en fin a la grecque-bort samt udsmykninger af sandsten omkring vinduer i beletagen og i kordongesimsen. Facaden havde ikke været vedligeholdt i en lang årrække og trængte voldsomt til istandsættelse. Den indebar bl.a. udskiftning af forvitrede sandstenselementer, der blev genetableret med tilsvarende i Nexøsandsten. Murværket blev afrenset under hensyntagen til teglstenenes brændhud, og de brændte fuger blev repareret. Nyere fuger i utilpasset profil blev udskiftet. Udover istandsættelse af facadens murværk er der foretaget en grundig gennemgang af alle gadefacadens vinduer. Nedbrudte dele er blevet udskiftet, og vinduesrammer er blevet malet og tillige forsynet med forsatsruder.
Studiestræde 13 København portrummet før restaurering Elgaard Architecture
Portrummet før restaureringen
Studiestræde 13 København portrummet efter restaurering Elgaard Architecture
Portrummet er blevet lukket af med en revleport mod gårdrummet svarende til den oprindelige; kun stablerne var tilbage i den originale port. Rummets trædæk er genetableret, og alle overflader er blevet fornyet og malet.
“Ejendommens trapperum er med sin form helt unikt for huse fra den periode og fører tankerne hen på periodens italienske eller nederlandske forbilleder.”
Studiestræde 13 København durchsichten-trappe før restaurering Elgaard Architecture
På disse trapper gik engang Literatus Johan Jørgensen-Jomtou (1791-1866), som i 1866 boede i ejendommen. Han var en særling, der havde prøvet kræfter med så forskellige erhverv som bl.a. væversvend, journalist og skriftstøber. Jørgensen-Jomtou endte sine dage som en blandt flere af Københavns originaler, men havde undervejs været kong Christian 8.’s betroede rådgiver og modtaget en anseelig understøttelse.
Studiestræde 13 København durchsichten-trappe efter restaurering Elgaard Architecture
Durchsichten – lysningen midt i trappen – er genskabt fra port til tag, og trappens konstruktion er blevet sikret. Alle trappens overflader er nænsomt afrenset og malerbehandlet. Farvesætningen er baseret på farvearkæologiske studier.