Tilbage til projektoversigt

Veksø Kirke

Elgaard Architecture har været  totalrådgiver på den indvendige istandsættelse og funktionelle forbedring af Veksø Kirke. Opgaven omfattede kalkning af kirkerummet, en ny præsterækketavle, fornyelse af knasfugerne i gulvet, istandsættelse af det blyindfattede vindue i vest, retouchering af stolestaderne samt en ny, supplerende højttaler monteret i skibets nordøstlige hjørne.

 

 

Fakta

Årstal
2020-2021

Tema
Restaurering

Bygherre
Veksø Kirke

Samarbejdspartnere
Abildgaard Konservering & Snedkeri, C. Møllmann & Co.’s Eftf. A/S, Einar Kornerup A/S, Nordisk Konservering, Oticon, Snoer Glas, Sven Hjorth Andersen (orgelbygger), Vagn Nielsen ApS

 

Restaurering og funktionel forbedring

Alle indvendige vægge er blevet kalket og talrige revnedannelser udbedret.

Gulvets gule, håndstrøgne tegl havde tidligere løst sand som fugemateriale, hvilket gjorde rengøring besværligt. Gennem etablering af nye, faste sandfuger er det nu muligt at støvsuge og vaske gulvene, hvorved rummet kan holdes renere. Dette vil ydermere nedbringe risiko for skimmeldannelser, så kirkerummet og dets inventar kan forblive sundt.

Den tekniske opgradering af kirkerummet har bl.a. omfattet opsætningen af en supplerende højtaler i skibets nordøstlige hjørne, hvilket har betydet markant forbedring af lyden på stolerækkerne i skibet til glæde for kirkegængerne.

Alle stolestader er blevet nænsomt retoucherede, så de atter står skarpt med motiver i kontrasterende farver. Den eksisterende præsterækketavle var fyldt op, hvilket blev løst med en tilføjelse i samme stil.

 

Gavlene på de retoucherede stolestader, som nu står skarpt i sine kontrasterende farver.
Kirkens gulv af håndstrøgne gule tegl og med nye, faste sandfuger.

Om kirken

Veksø Kirke er opført ca. år 1100. Af den oprindelige romanske kirke er kun skibets stærkt ombyggede langmure bevaret – tårn og våbenhus er senmiddelalderlige. En større ombygning i 1866 – formentlig under ledelse af arkitekt Ferdinand Meldahl (1827-1908) – medførte blandt andet nedtagning af kor, triumfvæg og apsis. Skibet blev forlænget mod øst, og der blev opført et nyt langhuskor med apsis. Samtidig indsattes de fire store vinduer med sålbænke og rundbuestik.

Den kirke, vi møder i dag, bærer altså vidnesbyrd om en lang udviklingshistorie med skiftende arkitekturtendenser samt det liv, der har været i og omkring kirken. Gennem nænsom restaurering og diskrete opgraderinger lægger vi os i forlængelse af denne historie.

Kig mod det blyindfattede vindue i vest-gavlen efter istandsættelse.