Veksø Kirke interiør mod alter Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Veksø Kirke

Elgaard Architecture var rådgiver på den indvendige istandsættelse af Veksø Kirke. Den indeholdt kalkning af kirken, opsætning af en ny præsterækketavle, fornyelse af knasfugerne i gulvet, istandsættelse af det blyindfattede vindue i vest, en ny, supplerende højttaler monteret i skibets nordøsthjørne samt retouchering af stolestaderne.

Fakta

Årstal
2020-2021

Tema
Indvendig istandsættelse: kalkning, ny præsterækketavle, fornyelse af knasfuger i gulvet, istandsættelse af blyindfattet vindue i vest, ny supplerende højttaler monteret i skibets nordøsthjørne, retouchering af stolestader

Bygherre
Veksø Kirke

Samarbejdspartnere
ABILDGAARD Konservering & Snedkeri, C. Møllmann & Co.’s Eftf. A/S, Einar Kornerup A/S, Nordisk Konservering, Oticon, Snoer Glas, Sven Hjorth Andersen (orgelbygger), Vagn Nielsen ApS

Veksø Kirke interiør gulv og altertavle Elgaard Architecture

Ombygget middelalderkirke
Veksø Kirke er opført ca. år 1100. Af den oprindelige romanske kirke er kun skibets stærkt ombyggede langmure bevaret – tårn og våbenhus er senmiddelalderlige. En større ombygning i 1866 – formentlig under ledelse af arkitekt Ferdinand Meldahl (1827-1908) – medførte blandt andet nedtagning af kor, triumfvæg og apsis. Skibet blev forlænget mod øst, og der blev opført et nyt langhuskor med apsis. Samtidig blev de fire store vinduer med sålbænk og rundbuestik indsat.

Veksø Kirke er kendt  For Veksøstagen (eller Stagen fra Veksø), som er et levn fra før reformationen. Den menes at have været brugt i forbindelse med dåbsritualet.

“I korets gulv af aflange sekskantede tegl er de eksisterende fuger blevet støvsuget grundigt, således at fugematerialet er blevet fjernet. Fugerne er derefter blevet fyldt med finkornet sand uden salt- og jernforbindelser.”
Veksø Kirke gulv Elgaard Architecture
Kirkens gulve består af gule håndstrøgne tegl i forskellige formater og med løst sand som fugemateriale. Kirkens menighedsråd ønskede at etablere faste fuger med henblik på fremover at kunne støvsuge gulvene og derved opnå et tilfredsstillende rengøringsniveau. Dette vil fremadrettet nedbringe risiko for skimmeldannelser.
Veksø Kirke ny præsterækketavle Elgaard Architecture
Den eksisterende præsterækketavle var blevet udfyldt, og dermed opstod behovet for en ny tavle. Sådan en er nu blevet opsat i kirken.
Veksø Kirke eksteriør vindue restaurering Elgaard Architecture
Kirkens blyvinduer var med tiden blevet utætte, og vindjern mv. var rustangrebne. Blyet trængte desuden til en eftergang. Menighedsrådet ønskede derfor at istandsætte kirkens blyindfattede vinduer.
“Veksø Kirke ønskede at gennemføre en kalkning af kirkens indvendige vægge samt at istandsætte de revnedannelser, der med tiden er opstået i dem.”
Veksø Kirke interiør

Kalkning, istandsættelse og teknisk opgradering
Veksø Kirke ønskede at gennemføre en kalkning af kirkens indvendige vægge samt at istandsætte de revnedannelser, der med tiden er opstået i dem.

Derudover er kirken også blevet opgraderet teknisk set, da der i kirkerummet alene var etableret én højttaler, som sad i tårnrummets sydøstlige hjørne. Stolerækkerne i skibet var ikke dækket af lydgengivelsen fra denne højttaler, og man havde svært ved at høre præstens tale fra prædikestolen, særligt på stolerækkerne øst for. Derfor er derfor blevet opsat en ny supplerende højttaler i skibets nordøsthjørne.