Tilbage til projektoversigt

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Elgaard Architecture har gentænkt og moderniseret Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs administrations-etage med afsæt i selskabets ønske om at få en tidssvarende arbejdsplads, der tilskynder til samarbejde, dialog og åbenhed både internt og overfor husets gæster. Projektets kvalitet og detaljering genetablerer samtidig 2. salens sammenhæng med husets øvrige etager. En diskret men omfattende forbedring af indeklima og akustik har også været en væsentlig del af opgaven.

Fakta

Årstal
2021

Tema
Genopretning, modernisering og teknisk opgradering /
Totalrådgiver

Bygherre
Carlsbergfondet og
Videnskabernes Selskab

Samarbejdspartnere
Sweco Danmark A/S

Behovsanalyse og rumlig disponering

KDVS bad Elgaard Architecture om hjælp til at programmere og formgive en tidssvarende arbejdsplads, der gav plads til uformelle møder, og som afspejlede selskabets ønske om åbenhed og dialogbaserede samarbejder både internt og eksternt. Samtidig skulle etagen igen føles som en naturlig forlængelse af husets øvrige etager, og dermed afspejle selskabets tilknytning til Carlsbergfondet, der ejer bygningen og hvis administration ligger i stueetagen.

For at imødekomme KDVS’s ønsker, har vi minimeret antallet af korridorer og geneableret 2. salens centrale rum, der oprindeligt var bogdepot. Dette har ændret flowet på etagen, sådan at medarbejderne nu mødes naturligt på vej til printerrum eller tekøkken.

Det centrale rum er indrettet som et uformelt loungeområde, hvor medarbejdere også kan mødes til mindre workshops, ad hoc møder, eller til en kort snak over en kop kaffe. Rummet fungerer tillige som venteværelse og lejlighedsvis som et udstillingsrum.

Projektet har maksimeret antallet af kontorpladser, men i sammme greb åbnet etagen op og skabt sammenhæng mellem funktionerne, bl.a. gennem glasvægge som engennemsigtig afgrænsning for de nye kontorlokaler, der også lader dagslyset strømme igennem og ud i det genskabte, centrale rum. Fleksibiliteten er øget ved at skabe en kombination af enkelt- og tomandskontorer, der også fungerer som små mødelokaler efter behov.

axo diagram

Bygningens indvendige hierarki

2. salen var oprindeligt meget spartansk udstyret uden nogen form for udsmykning. Meget af pladsen var indrettet som bogdepoter for KDVS videnskabelige udgivelser.

Der var fra begyndelsen et stærkt hierarki mellem husets etager, der tydeligt sondrede mellem det repræsentative og administrative.

I 1976 gennemførte arkitekten Jørgen Bo en gennemgribende, modernistisk ombygning af 2. salen for KDVS, og man inddrog samtidig 3. salen til et fælles konferencerum med ovenlysvin- duer. Med denne ombygning blev 2. og 3. sal stilmæssigt løsrevet fra stuen og 1. sal, og hierarkiet mellem etagerne forsvandt. Samtidig blev planløsningen ændret på 2. sal med en række små, lukkede cellekontorer og korridorer i etagens centrale rum, der tidligere var bogdepot.

1. salens repræsenative trapperum i nyklassicistisk stil
office renovation
KDVS’s administration på 2. sal fremstod før ombygningen stilmæssigt løsrevet fra husets øvrige etager
“Ved at genskabe etagens oprindelige planløsning designede vi et interiør, der i et enkelt formsprog og med en meget høj detaljering og kvalitet i udførelsen gen-indplacerer etagen i bygningens betydningsbærende hierarki, og som lægger op til samarbejde og uformelle møder. ”
Peder Elgaard

Restaureringstilgang

Det har været styrende for projektet igen at indplacere 2.-salen i det klare hierarki, der oprindeligt var mellem bygningens etager.

Dertil var det vigtigt, at den nye aptering i både materialer og håndværksmæssig udførelse var af en kvalitet, der kunne lægge sig i naturlig forlængelse af den høje kvalitet på husets historicistiske interiører.

Ved at fjerne en stor del af renoveringen fra 1976 og genskabe etagens store, åbne rum kunne vi dels imødekomme KDVS’ nutidige behov og samtidig gentænke etagens aptering i relation til de historicistiske interiører.

Nye skillevægge af glas skaber transparens og skærper oplevelsen af den oprindelige planløsning. Etagens tidligere funktion som bogdepot bæres med som en bærende identitet gennem etablering af et nyt reolsystem langs de tværgående, murede skillevægge. De nye nedhængte lofter og reolvægge, er afstemt efter bygningens proportioner og materialer med reference til det klassiske formsprog. Samtidig skjuler disse kompliceret teknik til forbedring af indeklimaet.

office interior
Kontorplads til én medarbejder. Glasvæggen giver lys ind i det centrale rum.
office meeting room
Etagens centrale, åbne plan er genskabt og glasvægge indtil kontorerne skaber åbenhed og mulighed for kontakt.
modern cabinet technical installation

Detaljering og teknisk opgradering

Det har været en vigtig del af projektet at forbedre indeklimaet på hele etagen, da der særligt om sommeren blev meget varmt. Ved at etablere et nedhængt loft, hvis proportioner refererer til klassicismen på de øvrige etager, kunne vi installere et meget avanceret klimaanlæg og afhjælpe de klimatiske problemer. Desuden er teknik skjult i vægge, der tillige er udført, så de udgør den akustiske regulering, hvilket også har bidraget positivt til det fysiske arbejdsmiljø.

Al aptering og fast inventar er udført med et meget højt detaljeringsniveau, der stilfærdigt refererer til de klassicistiske elementer på bygningens øvrige etager.

Den håndværksmæssige udførelse og detaljering lægger sig i naturlig forlængelse af den høje kvalitet i interiørerne på husets øvrige etager.
architectural detail
Skillevægge er udført som en kombination af helvægge og glasvægge med detaljer, der stilfærdigt skaber forbindelse til den klassicistiske stil.
architectural ceiling detail
Lofter og skillevægge giver bedre dagslys og mulighed for at arbejde med øvrige lyssætning.
Foto: Københavns Stadsarkiv

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab (KDVS) og Carlsbergfondet (CF) har en vigtig fælles opgave i at fremme videnskabens stilling i Danmark, og Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, ønskede, at Fondet og Selskabet skulle have et fælles domicil.

Dette ønske blev imødekommet i 1899 med opførelsen af Carlsbergfondets bygning på H.C. Andersens Boulevard 35, der lige siden har huset Carlsbergfondet og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

KDVS’ administration ligger på 2. sal i den prægtige bygning. I stueetagen og sidder Carlsbergfondets sekretariat, og på 1. salen findes KDVS’ rigt udstyrede

repræsentationslokaler, der med sine klassicistisk inspirerede interiører er et markant og overdådigt eksempel på dansk historicisme.

På 3. sal er indrettet en mødesal, der også bruges til receptioner og selskaber. Den blev indrettet af Jørgen Bo i 1970’erne og er siden ombygget flere gange.