Sagnlandet Lejre kongehal og Hirdens Hus Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Kongehallen

Elgaard Architecture har været bygherrerådgiver på genskabelsen af den mægtige vikingekongehal fra 700-tallet, som er opført i Sagnlandet Lejre ved Roskilde og blev indviet den 17. juni 2020. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og Augustinus Fonden. Kulturarven er blevet levende igen, da den genskabte vikingehal er baseret på originalen, som blev fundet af arkæologer fra Roskilde Museum i 2009.

Fakta

Årstal
2016-2020

Tema
Rekonstruktion af vikingekongehal fra 700-årene

Bygherre
Sagnlandet Lejre

Samarbejdspartnere
Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter, underrådgivere: Eduard Troelsgård og Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma, hovedentreprenør: Julius Nielsen & Søn

Sagnlandet Lejre kongehallen Elgaard Architecture

Formidling af Danmarks fortid
Sagnlandet Lejre åbnede i 1964 under navnet Historisk-arkæologisk Forsøgscenter og er et forsknings- og formidlingscenter og en populær turistattraktion med fortid og arkæologi som hovedtema. Sagnlandet Lejre formidler Danmarks fortid fra jægerstenalderen til landbotiden gennem eksperimental arkæologisk forskning, levendegørelse og undervisning baseret på aktiv deltagelse, og Sagnlandet har inspireret andre lignende centre verden over.

“Kongehallen er det store vikingehus i det samlede projekt kaldet Sagnkongernes Verden. Den er 60 meter lang, 12 meter bred, har 10 meter til loftet og over 600m2 under tag. Den originale kongehal blev udgravet af arkæologer fra Roskilde Museum i 2009 og er den største bygning fra dansk vikingetid.”
Sagnlandet Lejre kongehallen luftfoto Elgaard Architecture
Huset er hovedsageligt opbygget i bilehugget egetræ. Det gælder hovedkonstruktion og facadebeklædning ud- og indvendigt og alkovevægge samt tagfladens indvendige beklædning. Spærene og de krumme åse er udført i Douglas.
“Kongehallen er et storslået vidnesbyrd på kulminationen af nordisk arkitektur og håndværk og et markant symbol på, at sagnene om Lejres mægtige skjoldungekonger rummer en historisk kerne. ”
Sagnlandet Lejre kongehallen træskærerarbejder portaler Elgaard Architecture
Der findes både tidligere og senere trækonstruktioner, der på forskellig vis kan dokumentere datidens viden og kunnen. Hallens geometri er dog enestående. Referencebygninger er derfor inddraget som dokumentation på datidens konstruktionsmæssige indsigt og den praksis, der anvendtes - og dermed ikke som et ”bevis” for en bestemt løsning på konstruktionen.
Sagnlandet Lejre kongehallen interiør Elgaard Architecture
En af de mest interessante ting ved Kongehallen er, at den er den først kendte bygning, der benytter skråstolper som afstivende element i konstruktionen. Skråstolperne er en meget karakteristisk del af bygningens ydre fremtoning.
“Hirdens Hus, som ligger ved siden af Kongehallen, skal benyttes som overnatningsbygning for familier og skoleklasser.”
Sagnlandet Lejre kongehallen eksteriør Elgaard Architecture
Det er også vigtigt at holde sig for øje, at denne kæmpemæssige kongehal har været en i særklasse stor præstation. Der er derfor ikke kun tale om en ”almindelig gængs praksis” i de samtidige konstruktionstyper.

Fotos: Sagnlandet Lejre/Ole Malling