Mændenes Hjem Vesterbro København
Tilbage til nyhedsoversigt

Byggestart for Mændenes Hjem

1. februar 2021

I dag starter byggearbejderne i forbindelse med fornyelsen og udbygningen af Mændenes Hjem på Vesterbro – et hjem for især udsatte borgere med et massivt forbrug af narkotiske stoffer. Der er vedtaget en ny lokalplan og givet byggetilladelse til projektet, som er støttet af A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Louis-Hansen Fonden, og OAK Foundation Danmark. Elgaard Architecture er bygherrerådgiver på projektet, der forventes afsluttet til december 2022.

Mens byggeriet står på, er beboerne på Mændenes Hjem genhuset i Solterrasserne i Valby. Solterrasserne har tidligere fungeret som plejehjem for Dansk Blindesamfund, men er nu overtaget af Københavns Kommune.

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S er hovedentreprenør, og Albjerg & Buchardt Arkitekter er totalrådgivere på projektet, der er udviklet som såkaldt integreret byggeri.

Under byggeriet opretholdes Skyen, som er Mændenes Hjems stofindtagelsesrum, i en del af bygningens stueetage.