Havnegade 25 dør og trappe Elgaard Architecture
Tilbage til nyhedsoversigt

Nye trapper i gamle huse

14. oktober 2021

En trappe er en væsentlig del af et hus. Vi husker sikkert alle en trappe, som har gjort stort indtryk på os. Dens trin udgør en lille pause, et komma, før vi fortsætter videre i en given retning. Den går op og ned og hen, med høje eller lave trin, og sender med sit udseende en hel mængde signaler, som alle er forenet af trappens funktion: overgangen fra et sted til et andet. Det væsentligste formål med en trappe er at forbinde en niveauforskel. Alligevel er designet af selv den enkleste trappe kompleks og kræver stor viden, erfaring og opfindsomhed.

Nyt trappedesign understøtter kulturarven

Trapper kan nogle gange opleves som en teknisk udfordring, men de kan også være med til at løse logistiske og funktionsmæssige dilemmaer og bruges som bevidste elementer til at understøtte og forstærke de bærende frednings- og bevaringsværdier i en bygning.

Under vores restaurering og udvikling af de historiske fredede og bevaringsværdige ejendomme i Havnegade 21-27 i det indre København har vi arbejdet med 15 trapper og i den forbindelse også genskabt to historiske trapperum. Overordnet har vi forstærket kulturarven ved at bruge den som afsæt for det nye trappedesign. Funktionen, karakteren og designet af de enkelte trapper er meget forskellige, og gennemgående for dem alle er, at vi også har arbejdet strategisk med dem for at løse logistiske, brandtekniske eller funktionsmæssige udfordringer med henblik på at opnå størst mulig fleksibilitet for bygherre.

Havnegade 25 København trappe Elgaard Architetcure

Ved f.eks. at genskabe en ny trappe, der fabulerer over elementer fra den oprindelige, har vi skabt større fleksibilitet i bygningernes interne logistik og dermed også skabt fleksibilitet for bygherre, hvad angår udlejningen af erhvervslejemål på alle etager. I et andet trappeløb er fine jernkonstruktioner blevet bragt frem i lyset igen. De var før pakket ind i gips for at brandsikre bygningen, da denne trappe hidtil var eneste flugtvej.

Trapperne og indgangspartierne har vi brugt som strategiske elementer i forløsningen af nutidige funktionskrav.

Et tredje sted har vi genskabt et trapperum med en ny, støbt ankomsttrappe – og en platformlift – for at forbedre tilgængeligheden og fleksibiliteten til alle bygningens etager. Dette har synliggjort sammenhængen med en allerede eksisterende og nu restaureret hovedtrappe, udsmykket af Poul Gernes, der før ikke kom til sin ret på grund af tidligere ombygninger.

Trapperne og indgangspartierne har vi brugt som strategiske elementer i forløsningen af nutidige funktionskrav, samtidig med at de har bidraget til at skærpe husenes logistik og oprindelige karakter.

Af associeret partner Mikael Schilling