Historiske bygninger rummer utallige muligheder, men også snubletråde. Vi ser ambitiøst på, hvordan en historisk bygning bedst udnyttes og udvikles. Vi afdækker bevaringspotentialet, finder værdierne og den rette balance i samarbejde med myndighederne, når nyt og gammelt skal mødes på bygnings- eller bydelsniveau.

Mulighedsstudier

Når beslutningen er truffet om at udvikle, restaurere eller renovere et historisk byggeri, er der mange veje at gå.

Måske er det bedst at bygge til og kombinere nyt og gammel. Eller måske kan en tagetage udnyttes og bringe nyt liv og nye muligheder. Det kan også være, at det bedste er en nænsom restaurering, der får bygningens særkende til at stå skarpt, samtidig med at brugsværdien udvides.

Vi hjælper med erfaring, overblik og sans for både kulturarv, drift og forretningsværdi, med at finde mulighederne og med at navigere i regler og krav.

Vi bidrager også med mere konkrete serviceydelser som for eksempel afkastberegning, branding-tiltag eller detailhandelsstrategier for historiske bygninger. Der, hvor vi ikke selv har ekspertisen, trækker vi på eksterne partnere.

Baagoe & Ribers Grund

Baagøe & Ribers Grund, Svendborg

For Slots- og Kulturstyrelsen har vi afsøgt mulighederne på den fredede Baagøe & Ribers Grund ned til Svendborg Sund. Målet var at forene fredning med udnyttelse af grunden og de gamle pakhuse. Med et vanskeligt udgangspunkt er det lykkedes gennem analyse og kreativitet at bane vejen for attraktive boliger og samtidig bevare og forstærke stedets særlige karakter og kulturhistoriske værdi.

Læs mere om projektet
Danske Bank

Privat: Holmens Kanal og Danske Banks hovedsæde

Danske Banks ikoniske hovedsæde i København, også kaldet Erichsens Palæ, blev solgt i 2017. Forud for det lavede vi en udviklingsstrategi for området og den fredede ejendom, der med sin centrale placering og store historiske værdi både har økonomisk potentiale og stor værdi for byens liv. Vi foreslog blandt andet at indrette dele af facaden i stueetagen med caféer, restauranter og fødevarebutikker. Store dele af projektet forventes realiseret.

Læs mere om projektet