Hver dag på en byggeplads rummer utallige valg, der har betydning for det endelige resultat. Vi er til stede og hjælper med at finde og vælge de rigtige løsninger på alle de uforudsete situationer, der opstår, når man arbejder med historiske bygninger og kulturarven.

Projektering

Vi hjælper med at projektere og planlægge den konkrete byggeproces og bistår også, når håndværkerne tager fat.

Kompleksiteten stiger, når fredningsregler, bygningsreglement eller krav fra brandmyndighederne skal flugte med visionerne om at bevare og skrive videre på bygningsarven. Her trækker vi på dyb historisk indsigt, arkitektonisk finesse og kendskab til gamle håndværksteknikker.

En historisk bygning åbner sig for alvor i denne fase. Modsat ved nybyggerier ved man ikke på forhånd helt præcist, hvad der gemmer sig under femte lag tapet eller i tagbjælkerne.

Vi hjælper med at træffe de rigtige valg og holder fokus på alle de detaljer, der tilsammen har afgørende betydning for, om udviklingen af et historisk byggeri ender der, hvor bygherren ønsker det.

Palægaragerne

Palægaragerne

Palægaragerne i København er Danmarks første parkeringshus og er i dag fredet. Vi har som totalrådgiver stået for en gennemgribende restaurering og genetablering af bygningens funktionalistiske stil. Restaureringen foregik, uden at anlægget blev lukket, og vi har desuden stået for projektering, byggeledelse og fagtilsyn. Især på fredede ejendomme dukker der altid uforudsete ting op, som skal håndteres rigtigt.

Læs mere om projektet

Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Kirke fra 1734 er bygget om i flere omgange og fremstod derfor sammensat i stilen. Vi har stået for en gennemgribende restaurering og nyindretning inspireret af kirkens helt oprindelige indretning - med vægt på oprindelige materialer og teknikker, godt indeklima og god akustik. Tilstedeværelse på byggepladsen og rådgivning i byggefasen har været afgørende for et godt resultat.

Læs mere om projektet