Bygherrerådgivning har hos os to former. I den klassiske form bistår vi en bygherre som rådgiver overfor byggeprocessens mange aktører: Håndværkere, entreprenører, andre arkitekter osv. Men oftere har bygherrerådgivning hos os mere karakter af helt indledende rådgivning og afklaring af al den tvivl og usikkerhed, der kan være, når man står med et historisk byggeri og overvejer, hvad der skal ske med det.

Bygherrerådgivning

At eje eller drive et velfungerende historisk byggeri, som er en del af bygningsarven, er en gave, hvor man dagligt færdes fysisk i historien og bliver beriget af den. Men det er også komplekst. Når der skal ændres, renoveres, restaureres eller bygges til, er der ikke blot almindelige byggeregler og æstetiske hensyn at tage – der er også fredningsregler ift. bevaring og det kulturelle ansvar overfor både historien og bygningens fortsatte drift.

Vi hjælper ofte med sparring, viden og erfaring, når de første overvejelser om at udvikle et historisk byggeri melder sig, og der er behov for overblik. Fra helt overordnet og indledende afklaring til brugerinddragelse eller hjælp til at formulere et byggeprojekt.

Og så stiller vi selvfølgelig også op, når behovet er helt klassisk bygherrerådgivning – som bygherres mand og rådgiver i alle faser.

Søminedepotet – Restaurant NOMA 2.0

Vi hjalp frem til 2018 Restaurant Noma med at transformere det fredede Søminedepot på Christianshavns Vold i København fra en historisk ruin til en gourmetrestaurant i verdensklasse. Vi stod for den samlede udviklingsproces og involverede fredningsmyndighederne tidligt. Tilgangen sikrede effektivitet og en god balance mellem nye funktioner og bevaringsværdier.

Læs mere om projektet
Chateau Mukhrani efter restaurering Elgaard Architecture

Chateau Mukhrani

Chateau Mukhrani er et georgisk vinslot fra 1800-tallet, der er restaureret og genopbygget. Vi har stået for behovsafklaring, programmering, idéudvikling af interiøret og mulighedsstudier for udbygning. Undervejs har vi også stået for projektledelse og styring af tid, økonomi, risiko og kvalitet samt strategisk udvikling af forretnings- og investeringsplaner.

Læs mere om projektet